fbpx

Nya röster höjs för ett starkt nordiskt kultursamarbete

27.05.2020

Porträttbild på Constance Ursin och Aleksi Malmberg

I en tid där det officiella nordiska samarbetets kulturbudget är trängd från flera håll samtidigt möttes Nordisk kulturkontakts nya styrelse för första gången i maj, var och en uppkopplad från sitt eget hemland.

Två månader in i coronapandemin är distansmöten det nya normala. Den största och viktigaste utmaningen ligger nu i att lotsa kultursektorn genom krisen, konstaterar Constance Ursin, nyvald styrelseordförande.

Den nordiska kultursektorn är trängd också från annat håll. De nordiska samarbetsministrarna lägger i sin budgetram för åren 2021–2024 upp till en stegvis omprioritering av det nordiska samarbetets medel där kultur- och forskningsbudgeten naggas i kanten till fördel för arbetet kring klimat och innovation i den gröna omställningen.

– Ett levande kultursamarbete är särskilt viktigt just nu, säger Ursin, som konstaterar att det kommer ta lång tid för kulturlivet att ta sig upp på den nivå det var förut.

– Alla som jobbar inom fältet i Norden är medvetna om detta, så nu måste vi jobba långsiktigt för att få igång sektorn igen. Kulturen är en viktig del av livet. Just nu törstar vi efter att gå och låna böcker på bibliotek, se film på bio, gå på konsert. Man kan ta del av mycket hemifrån, men upplevelsen är inte densamma. Därför hoppas jag att de nordiska kulturministrarna ser betydelsen av att upprätthålla kassaflödet till det nordiska kultursamarbetet och kulturlivet, säger Constance Ursin.

“Inte rätt tidpunkt för nedskärningar”

Aleksi Malmberg, intendent i Helsingfors stadsorkester och nyvald vice ordförande i Nordisk kulturkontakts styrelse, understryker med eftertryck behovet av att i tider av kris fortsätta satsa på kulturen.

– Detta är inte den rätta tidpunkten för nedskärningar. Hela kulturfältet måste gardera sig för att coronakrisen kan innebära nya uttryckssätt och ekonomiska utmaningar också på lång sikt. Men i en tid som denna behöver vi konst och kultur särskilt mycket, och ett fortsatt stöd av sektorn genom krisen är livgivande för hela samhället, säger Aleski Malmberg.

Malmberg gläds över att genom sitt nya styrelseuppdrag ha hamnat i ett sällskap aktiva, mångkunniga och ivriga kulturproffs med varierad kulturell kompetens såväl nordiskt som internationellt.

– Nordisk kulturkontakt uppfyller en väldigt viktig uppgift i att så brett och multidisciplinärt sammanföra aktörer från olika länder. Det gäller både administrationen av de nordiska stödprogrammen som den egna programverksamheten. Kraften att sammanföra människor genom kultur är en styrka som kommer att behövas också framöver, säger Malmberg.

Långtidsperspektivet fortsatt viktigt

Liksom Constance Ursin ser Aleksi Malmberg coronakrisen som det mest akuta som kultursektorn måste ta sig igenom.

– Men som styrelse måste vi också se till att dimman inte hindrar oss från att se längre framåt, tankearbetet i styrelsen bör sträcka sig 5–10 år framåt, säger han.

Här och nu lever Aleksi Malmberg i en vardag där hans närmaste medarbetare, etthundra musiker, mer eller mindre över en natt fick se hela vårens konsertprogram singla ner i skräpkorgen på grund av coronapandemin. Nu är de fullt sysselsatta med att hitta nya sätt att skapa musik för Helsingforsborna.

– Mitt i krisen ser vi hur undantagstillståndet ger näring åt kreativiteten. Vi direktsänder konserter varannan vecka från (det tomma) Musikhuset, vi gör hemmakonserter, fortsätter öva hemma för att hålla repertoaren i trim och har samtidigt gett oss i kast med en del alternativa aktiviteter som behövs i samhället just nu. Till exempel har våra musiker handlat mat åt äldre i riskgruppen, säger Malmberg.


Alla ska kunna ta del av kultur och samhällsliv

Efter många års arbete med upphovsrättsfrågor och nordiskt lagsamarbete på området jobbar Constance Ursin i dag på avdelningen för kulturarv i det norska kulturdepartementet. På hennes bord ligger beredningen av den nya arkivlagen som hon är projektledare för. Hon har också hunnit leda enheten för nordiskt samarbete på departementet.

Nordisk kulturkontakts vision, att alla ska ha rätt till kultur och samhällsliv på lika villkor, ser hon som absolut nödvändig.

– Det är väldigt viktigt att kulturen inte bara upplevs som tillgänglig för en liten elit som läser mer krävande litteratur eller går på teater. Det är viktigt att ge barn och unga goda kulturupplevelser som berör och går in under huden tidigt i livet.

Ursin lyfter också fram betydelsen av att försöka nå de oväntade och mindre självklara målgrupperna.

– Det är nödvändigt för att kulturen inte ska bli irrelevant, det blir den om den bara hör till en liten elit. Det är viktigt att vi undgår den trenden i kulturlivet just nu.

Text: Heidi Orava

Cookie Policy for Nordic Culture Point

What Are Cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or ‘break’ certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

The Cookies We Set

In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with the page. For example whether the welcome banner is displayed on the main page is affected by cookies.

Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page. (https://www.google.com/analytics/)

We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work, the specific social media sites will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.

Facebook Pixel

The Facebook Pixel receives these types of data:

– Http Headers – Anything present in HTTP headers. HTTP Headers are a standard web protocol sent between any browser request and any server on the internet. HTTP Headers include IP addresses, information about the web browser, page location, document, referrer and person using the website.
– Pixel-specific Data – Includes Pixel ID and the Facebook Cookie.
– Button Click Data – Includes any buttons clicked by site visitors, the labels of those buttons and any pages visited as a result of the button clicks.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren’t sure whether you need or not it’s usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site.

Please let us know if you have questions or comments. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/contact-us/)

This Cookies Policy was created with the help of the CookiePolicyGenerator.com