fbpx

Nordiska ministerrådet söker en direktör till Nordisk kulturkontakt

30.06.2022

""
Vill du jobba med förverkligandet av Nordiska ministerrådets Vision som har som mål att Norden blir världens mest hållbara och integrerade region i 2030? Vill du vara med och förverkliga nordiskt kultursamarbete? Är du den direktör som kan bidra till att skapa mervärde för de nordiska ländernas samarbete inom kultur- och konstområdet?  

Nordisk kulturkontakt i Finland är en kulturinstitution inom det officiella nordiska samarbetet som är centralt beläget i Helsingfors, Finlands huvudstad och på Sveaborg, en ö utanför Helsingfors. Institutionen är en viktig kulturaktör och en kreativ, involverande och delaktiggörande plattform för såväl kulturmöten som samhällsdiskussioner. Nordisk kulturkontakt har till uppgift att administrera nordiska kulturministrarnas stödprogram samt att profilera det nordiska kultursamarbetet på både nordisk och internationell nivå. Institutionen samarbetar med de andra samnordiska kulturhusen och -institutioner under Nordiska ministerrådet. Direktören kommer också att ha tillgång till ett resursrikt ekosystem med 12 nordiska institutioner. Kultur ska i första hand förstås som själva kulturfältet, men det är också möjligt att genom utställningar, evenemang osv sprida kunskap och inspiration om hur man kan arbeta med klimatanpassning, biologisk mångfald och integration m.m. utifrån nordiska kulturella premisser om dialog och jämlikhet.Integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv har en central roll i Nordiska ministerrådets all verksamhet.

Som en strategiskt lagd direktör ska du leda och utveckla en institution med både evenemangs- och stödprogramsverksamhet på två olika ställen så att den fortsatt kan upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet och med en mångfald i såväl dess innehåll som kontaktytor. Direktören bistås av en styrelse som, inom de ramar som Nordiska ministerrådet angivit, är ett rådgivande organ inom institutionens verksamhetsområde.

Vi söker dig som har:
 • Relevant akademisk utbildning/examen
 • Flera års dokumenterat goda chefs- och ledarerfarenheter
 • Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling inom kulturområdet
 • Erfarenhet av att arbeta i en politisk miljö/offentlig förvaltning, samt
 • Erfarenhet av administrativt arbete, ekonomistyrning och förhandlingar samt av internationellt samarbete.
 
Vidare ska du ha förmåga att:
 • Leda, företräda och utveckla verksamheten på ett professionellt och strategiskt sätt
 • Säkra att verksamheten uppfyller sitt uppdrag och når sina mål med de resurser som verksamheten förfogar över
 • Goda kommunikativa färdigheter
 • Leda och engagera kompetenta medarbetare i en dynamisk organisation som präglas av stödprogramsadministration samt produktion och förmedling av publika evenemang inom såväl kultur som andra samhällsfrågor
 • Samarbeta väl med finländska, nordiska och internationella, aktörer, samt
 • Formulera dig väl både muntligt och skriftligt på något av ministerrådets tre arbetsspråk (danska, svenska eller norska) och på engelska.
Det är meriterande om du har:
 • Erfarenhet av nordiskt samarbete
 • Ett brett nätverk
 • Erfarenhet av publikutveckling
 • Erfarenhet av arbete med mångfald och jämställdhet.

Direktören har det juridiska och ekonomiska ansvaret för institutionens löpande verksamhet och rapporterar direkt till generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet, samt ingår i ministerrådets utvidgade ledningsgrupp. Direktören ansvarar för vidareutveckling, samordning och planering av verksamheten baserat på institutionens överordnade strategiska mål, årlig budgettilldelning och årligt beviljningsbrev från generalsekreteraren. Institutionen har 15 anställda. Direktören företräder institutionen i såväl det nordiska som det internationella samarbetet. I tjänsten ingår resor, framförallt i Norden.

Vi erbjuder

Ett utvecklande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Som direktör har du en tidsbegränsad anställning med en första anställningsperiod på fyra år, med möjlighet till förlängning med högst fyra år. Lön efter överenskommelse. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid en samnordisk institution. Direktören har en möjlighet till en bostad med subventionerad hyra på Sveaborg.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordisk kulturkontakt är en av Nordiska ministerrådets tolv samnordiska institutioner. Institutionerna förverkligar ministerrådets vision på sina respektive områden i samarbete med nationella och internationella aktörer.

För mer information se https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/

Sista datum för ansökan är den 17 augusti 2022. Ansökan lämnas in via Nordiska ministerrådets ansökningsportal. Ansökan och namnet på den som sökt är undantaget offentlighet om den som sökt begär detta.

Mer information om tjänsten

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Torfi Jóhannesson, telefon +45 29 69 29 33, eller e-mail torjoh@norden.org, eller seniorrådgivare Annika Söderlund på annsod@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta HR@norden.org.

Cookie Policy for Nordic Culture Point

What Are Cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or ‘break’ certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

The Cookies We Set

In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with the page. For example whether the welcome banner is displayed on the main page is affected by cookies.

Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page. (https://www.google.com/analytics/)

We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work, the specific social media sites will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.

Facebook Pixel

The Facebook Pixel receives these types of data:

– Http Headers – Anything present in HTTP headers. HTTP Headers are a standard web protocol sent between any browser request and any server on the internet. HTTP Headers include IP addresses, information about the web browser, page location, document, referrer and person using the website.
– Pixel-specific Data – Includes Pixel ID and the Facebook Cookie.
– Button Click Data – Includes any buttons clicked by site visitors, the labels of those buttons and any pages visited as a result of the button clicks.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren’t sure whether you need or not it’s usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site.

Please let us know if you have questions or comments. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/contact-us/)

This Cookies Policy was created with the help of the CookiePolicyGenerator.com