De strategiska fokusområdena i Nordisk kulturkontakts strategi är bildning, mångfald och tillgänglighet. Bildning handlar om att