fbpx

Nordiskt samarbete på SuomiAreena

16.7.2018 14:30 to 20.7.2018 19:00

SuomiAreena, Pori

Languages: Finnish, Swedish

Det nordiska samarbetet är starkt framme på årets SuomiAreena 16-20 juli 2018 i Björneborg! Precis som tidigare år så finns den nordiska paviljongen på Medborgartorget i Björneborg. I paviljongen finns de olika nordiska institutionerna och organisationerna på plats och presenterar information om det nordiska samarbetet och ordnar lekfulla aktiviteter. Varje dag har också Café Norden öppet i paviljongen, där man kan dricka kaffe och ha en pratstund med kända nordister.

Det ordnas också flera diskussioner (se nedan) som handlar om det nordiska samarbetet ur en rad olika vinklar – hoppas vi ses i soliga Björneborg!

Läs hela programmet.

Måndag 16.7 kl. 14.30-15.30
Stadshusets innergård (Hallituskatu 12), Björneborg

Nyhtökauraa, korkkimekkoja ja kalannahkakäsilaukkuja
– Pohjola tiennäyttäjänä kestävyyskysymyksissä

Jos tehostaisimme pohjoismaista yhteistyötä esim. ruuan ja kulutustavaroiden tuotannossa, voisimme muuttaa sekä yhteiskunnan rakenteita että ajatustapoja. Samalla loisimme taloudellista kasvua koko Pohjolaan. Mutta haluammeko sitä ja pystymmekö siihen?

Tehokas, pitkäjänteinen ja kestävä resurssien käyttö on elintärkeää nykyisille ja tuleville sukupolville. YK pääsi syksyllä 2015 yhteisymmärrykseen kestävän kehityksen maailmanlaajuisista tavoitteista ja Agenda 2030 -toimintaohjelmasta. Suomi ja muu Pohjola ovat kestävän kulutuksen ja tuotannon johtavia maita maailmassa. Maat ovat myös vahvistaneet rooliaan tehostamalla pohjoismaista yhteistyötä ja luomalla yhteisiä kestävään kulutukseen ja tuotantoon liittyviä ohjelmia. Työn tavoitteena on YK:n globaalien päämäärien toteuttaminen.

Miten voimme poliittisesti edistää kiertotaloutta? Voiko kierrättämistä kannustaa taloudellisilla porkkanoilla? Miten paljon vastuutta valtio voi määrätä kansalaisille ja miten politiikko näyttää johtajuutta ja esimerkkiä kestävyyskysymyksissä? Miten Pohjoismaat voisivat toimia suunnannäyttäjinä ja parantaa kansainvälistä yhteistyötä siten, että siirtyminen kestäviin kulutus- ja tuotantotapoihin nopeutuisi kaikkialla maailmassa? Ovatko Pohjola ja pohjoismaiset yritykset vastuullisen tuotannon edelläkävijöitä? Näemmekö jo parin vuoden kuluttua kalannahasta ja korkista valmistettuja haute couture -mekkoja?

Tervetuloa kuuntelemaan pohjoismaisia huippupoliitikkoja ja asiantuntijoita, jotka kertovat oman näkemyksensä Pohjoismaiden roolista kestävän kehityksen edistäjinä! Keskustelemassa ovat kansanedustaja Eva Biaudet, Nuorten pohjoismaiden neuvoston presidentti Kati Systä, kansanedustaja Mikko Kärnä , kansanedustaja Silvia Modig ja REKOn perustaja Thomas Snellman.  Juontaja: Mary Gestrin

https://www.facebook.com/events/873579506183536/

Tisdag 17.7 kl. 10:00-10:45
Mikaelsgården (Mikonkatu 20) Björneborg

Digitala gränshinder i Norden

Avsaknad av tillgång till tjänster som kräver nationell e-legitimation är en av orsakerna

till att digitala gränshinder uppstår för personer som rör sig över gränserna i Norden. Men vem är det egentligen som drabbas och hur? Vilka digitala gränshinder måste ännu lösas innan Norden kan räknas som en integrerad region på digitaliseringsområdet? Har vår länders strävan mot mera digitala samhällen skapat nya hinder som inte existerade tidigare.

Och är ett gemensamt nordiskt e-ID lösningen som får en stor och konkret betydelse i människors vardag?

I diskussionen deltar: Riksdagsledamot, medlem av Nordiska rådet Anna-Maja Henriksson (Svenska folkpartiet) och medlem av Gränshinderrådet, tidigare riksdagsledamot och tidigare president för Nordiska rådet (2012) Kimmo Sasi. Moderator: Mary Gestrin

https://www.facebook.com/events/235091627249142/

Onsdag 18.7 kl. 10-12
Mikaelsgården (Mikonkatu 20) Björneborg

Norden talar med kluven tunga – skandinaviska och globish

Globaliseringen påverkar alla samhällsområden – även språket. Det officiella nordiska samarbetet föregår på de skandinaviska språken danska, norska och svenska, men i många sammanhang används engelska eller rättare sagt ”globish”.

Island och Finland kräver att också isländska och finska skall få status som officiella samarbetsspråk i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Förslaget behandlas på Nordiska rådets session i november i Oslo.  Samtidigt övergår allt fler nordiska arbetsgrupper och nätverk, ofta på initiativ av finskspråkiga och islänningar till att använda engelska. På stora officiella möten används ofta tolk, men i mindre sammanhang är praktiskt omöjligt och dessutom kostsamt.

Hur ska vi hade det i framtiden? Ska man klara sig på svenska, norska eller danska i det nordiska samarbetet eller bör man systematiskt gå i för att använda engelska?  Är den nordiska gemenskapen beroende av de skandinaviska språken?

Deltagare: riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta (sdp), Ålands undervisnings- och kulturminister Tony Asumaa (lib.) och kommunikationschef Mary Gestrin, NMR.

Moderator: Henrik Wilén, Föreningarna Norden

https://www.facebook.com/events/1944918575821181/

Onsdag 18.7 kl. 13:00-15:00
Mikaelsgården (Mikonkatu 20) Björneborg

Vilka är de sista kliven mot verklig jämställdhet i arbetslivet i Norden?

Jämställd lön? Ytterligare lösningar för delad barnomsorg?  Delat ansvar för gratis hemarbete? Könsfördelning på olika branscher? Arbetskontrakt? Integration av utrikesfödda kvinnor i arbetslivet?
Allt detta tänkte vi att vi har koll på – men det vi inte visste var att vi faktiskt fortfarande kämpar också med trakasserier på våra arbetsplatser och i samhället. #metookampanjen gjorde oss uppmärksamma på att vi behöver ta de sista kliven, men hur?

Samtalet kommer att ta en utgångspunkt i en rapport om kvinnors delaktighet i arbetslivet.

De fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har sedan 1960-talet fört en aktiv politik för att få både kvinnor och män att delta fullt ut i förvärvslivet. Utbyggd barnomsorg, betald föräldraledighet för mammor och pappor och flexibla arbetsplatser har lett till att i snitt 76 procent av kvinnorna i Norden förvärvsarbetar.

I en ny rapport undersöker OECD, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, vilken effekt denna politik haft på tillväxten, och vad länderna skulle vinna på att ytterligare förbättra jämställdheten.

Talare: jämställdhetsexpert Malin Gustavsson, riksdagsledamot Eva Biaudet, riksdagsledamot, medlem av Nordiska rådet Juhana Vartiainen, lantrådet Katrin Sjögren och Hanaholmens VD Gunvor Kronman (TBC).

https://www.facebook.com/events/172462486732336/

Cookie Policy for Nordic Culture Point

What Are Cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or ‘break’ certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

The Cookies We Set

In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with the page. For example whether the welcome banner is displayed on the main page is affected by cookies.

Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page. (https://www.google.com/analytics/)

We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work, the specific social media sites will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.

Facebook Pixel

The Facebook Pixel receives these types of data:

– Http Headers – Anything present in HTTP headers. HTTP Headers are a standard web protocol sent between any browser request and any server on the internet. HTTP Headers include IP addresses, information about the web browser, page location, document, referrer and person using the website.
– Pixel-specific Data – Includes Pixel ID and the Facebook Cookie.
– Button Click Data – Includes any buttons clicked by site visitors, the labels of those buttons and any pages visited as a result of the button clicks.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren’t sure whether you need or not it’s usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site.

Please let us know if you have questions or comments. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/contact-us/)

This Cookies Policy was created with the help of the CookiePolicyGenerator.com