Breakfast session: Election in Sweden

Sveriges flagga

Riksdagsvalet i Sverige sker söndagen den 11 september. Resultatet analyseras och diskuteras ur ett finländskt och nordiskt perspektiv

Samtalet leds av docent Johan Strang, Centrum för Nordenstudier, Helsingfors universitet.

Upcoming events

All events