En plattform som uppdaterar det kritiska språket om konsthantverk

Nordic Platform for Critical Craft Theory är ett nätverk för utbyte av kunskap och expertis om modernt konsthantverk i Norden. Nätverket fick kortvarigt nätverksstöd år 2018 och konstaterades vara ett av de bästa projekten som fick kortvarigt nätverksstöd under året.

Med ambitionen att skapa en bredare förståelse för konsthantverk som ett diversifierat estetiskt område har nätverket, som består av nordiska experter på konsthantverksteori, bidragit till att stärka det kritiska och analytiska språket om modernt konsthantverk i de nordiska länderna.

Genom seminarier och workshoppar har nätverket modifierat och omformat den nordiska och internationella uppfattningen av vad som räknas som nordiskt. Här inkluderas estetiska traditioner som duodji och icke-nordiska/icke-västerländska konsthantverk som utmanar och vidgar konceptet för en gemensam nordisk estetik, politik och kulturarv.

”Det var en fin möjlighet att förstå de aktuella frågeställningar som mina nordiska kolleger jobbar med på olika håll på fältet: akademiker, producenter, kuratorer, större och mindre aktörer och de underrepresenterade. Det var också ett fantastiskt tillfälle att få insikt i vilka nyckelaktörerna i de respektive nordiska länderna är, vilket jag måste medge att jag inte kände till tidigare. Jag känner att jag fick en massa nya kontakter som jag garanterat kommer att använda och dela med mig av till mina kolleger i framtiden.”

Workshopparna utgjorde ett produktivt ramverk för nytänket om vad som räknas som modernt konsthantverk från Norden. Att bygga redskap och en terminologi som på ett adekvat sätt kan stärka den aktuella diskussionen om och situationen för konsthantverk, hantverkartraditioner och materialitet, tar dock tid. Kritiskt tänkande kräver ny terminologi och nya perspektiv för att mogna och bli en del av det gängse språket.

Nätverksstöd beviljas utan krav på en slutprodukt. Nätverkets medlemmar var eniga om att det finns ett stort värde i workshoppar med öppen utgång, utan ett typiskt fysiskt resultat såsom t.ex. en utställning.

“Jag fick många belägg för att de frågor som behandlades i plattformen, såsom jämställdhet, jämlikhet och diversitet behöver tas in i DNA:t för institutioner såsom vårt museum. Vi försöker faktiskt göra det med vår nya strategi (som är under arbete) och det var fantastiskt att se hur nära kärnan vi kommer med den nya strategin. Den understryker verkligen de teman som diskuterades i plattformen.”

Som en del av detta projekt har Norwegian Crafts publicerat två artiklar på sin webbplats: