Den nordiska bokslukaren lanserar material som kittlar till läsning

Bokbananen seglar på ett bananskepp med en bok som segel.

Illustration: Cato Thau-Jensen

Den nordiska bokslukaren är ett läsfrämjande projekt som erbjuder genvägar in i den nordiska barnlittaraturens värld. Genom att producera pedagogiskt stödmaterial till aktuella nordiska bilderböcker skapar projektet en tidig kontaktyta till de nordiska ländernas bokskatt för barn, med hjälp av läsande vuxna. Projektet lanserar nu stödmaterial till de första 22 böckerna på sin webbplats, gratis och på alla nordiska språk.

– Det pedagogiska materialet för en bok består av frågor i olika svårighetsgrad och erbjuder diskussionsingångar för boksamtal med småbarn och barn i lågstadieåldern. Med hjälp av det pedagogiska materialet bygger vi upp en läsfrämjande modell för barn i åldrarna 0–12 år, säger Mikaela Wickström, projektledare och barnbibliotekarie på Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.

Tanken bakom Den nordiska bokslukaren är att främja läsande av nordisk barnlitteratur i alla de nordiska länderna och öppna upp nordisk barn- och ungdomslitteratur för såväl läsande vuxna som barn.

Den nordiska bokslukaren är ett mycket efterlängtat och efterfrågat initiativ kring nordiska bilderböcker. Det ges ut mängder av högklassig bilderbok i de nordiska länderna, men dessvärre reser böckerna alltför sällan över landsgränserna. Genom att ”Bokslukaren” skapar pedagogiskt material kring nordiska bilderböcker möjliggörs att barn och förmedlare i olika länder kan ta del av varandras bilderbokskonst. Projektet har potential att bli en riktig vitaminspruta för det barnlitterära fältet, säger Maria Österlund, specialforskare i litteraturvetenskap och medlem av projektets styrgrupp.

Urvalet av böcker är baserat på de bilderböcker som nominerats till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Alla stödmaterial finns på svenska, finska, norska, danska och isländska, för utvalda böcker också på nordsamiska, färöiska och/eller grönländska. Totalt kommer ett femtiotal böcker att få pedagogiska handledningar på webbplatsen.

Nordisk kulturkontakt har initierat och leder projektet, som beviljats treårig finansiering från Nordiska ministerrådet. Stödmaterialet produceras av en nordisk arbetsgrupp bestående av barnbibliotekarier, illustratörer, författare, pedagoger, en läsambassadör och andra läsfrämjare. Effekterna av projektet evalueras i ett följeforskningsprojekt vars slutrapport lanseras i maj 2023.

Läs mer om projektet och ladda ner stödmaterial på www.bokslukaren.org

För närmare information, kontakta

Mikaela Wickström
Projektledare och barnbibliotekarie vid Nordisk kulturkontakt
mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org  +358 105 831 011

Heidi Orava
Kommunikationschef, Nordisk kulturkontakt
heidi.orava@nordiskkulturkontakt.org  +358 50 306 1977