Demos utökas – nu också stöd för utbildningssamarbete, musik och språkförståelse

Bild på sex musiker klädda i svart med stråkinstrument. Finländska barockorkestern.

Orkestersamarbete ingår i Demos-stödprogrammets breddade syfte.

Efter två framgångsrika år med stödprogrammet Demos och i samråd med Nordiska rådet har de nordiska samarbetsministrarna beslutat utöka stödprogrammet och dess syfte ytterligare.

Nordiska ministerrådets budget för 2024 fastslogs vid Nordiska rådets session i Oslo. Beslutet om Demos bottnar i prioriteringen om att ett starkt och vitalt civilsamhälle är en grundpelare i den nordiska demokratin och spelar en viktig roll i att uppnå visionen om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

Två nya moduler

Förutom den tidigare programmålsättningen, enligt vilken medel från programmet kan beviljas för att facilitera möten och utbyte av idéer och kunskap mellan olika civilsamhällesorganisationer i Norden, kommer Demos år 2024 även att stötta både kulturellt samarbete i Norden samt utbildning, kunskapsdelning och språkförståelse. Stödprogrammet delas därmed år 2024 upp i tre olika kategorier, varav två är nya:

Demos nätverk – för möten och nätverk som stärker det civila samhällets röst samt organisationers möjligheter för att påverka samhället.

Demos kultur (ny) – för orkestersamarbete och musikaliskt samspel på tvärs av gränserna i Norden samt för projekt som bidrar till att öka kunskapen om nordisk litteratur.

Demos bildning (ny) – för projekt på utbildningsinstitutioner som bidrar till att öka kunskapen om Norden samt andra aktiviteter relaterade till Norden, för stöd till ungas förståelse av nordiska språk och för projekt som syftar på att öka det nordiska perspektivet inom journalistiken.