Demos stöder sju projekt

""

Photo by Gemma Evans on Unsplash

Den allra första ansökningsomgången för Demos är nu avslutad. Omgången samlade en total mängd av 47 ansökningar för 964 400 €. Expertgruppen beslöt att dela stöd åt 7 projekt för 106 100 €. De enskilda stödsummorna var från 7 000 € till 20 000 €.

Expertgruppen var glad att notera det stora intresset för programmet. Mängden ansökningar betydde en hård konkurrans för stödet, och efter grundlig diskussion hittade de man de allra bästa projekten. Kvalitén på omgången var väldigt hög och vi ser fram emot att öppna nästa runda i 2023.

Några exempel på stödda projekt är:

Arktiska samband av Översättarcentrum

”Arktiska samband” vill knyta samman litteratur skrivna på minoritetsspråk i den arktiska regionen genom att föra samman författare och översättare och genom att utforska svårigheter och möjligheter för litteraturen att nå ut också bortom kolonialspråkens sfär.

I samarbete med: Kalaallit Atuakkiortut – Grønlands Forfatterforening, Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi, Arctic Voices

B2B – From the Baltic to the Barents Sea av Baltic Circle

Projektet syftar till att skapa ett nordiskt nätverk som samarbetar för att arrangera workshops, evenemang, föreställningar och ett symposium som korsar sig genom Baltic Circle Festival (FI), Barents Spektakel Festival (NO), BAC Baltic Art Center (SE) och CAA – Contemporary Art Archipelago (FI).

Ønskebarn av Norsk forening for fertilitet og fruktbarhet

Med detta projekt vill man skapa en mötesplats, så att man kan utbyta erfarenheter och idéer om hur man kan stärka arbetet för ofrivilligt barnlösa personser. Målet är att detta ska bli början på ett bredare samarbete mellan de samarbetande organisationerna.

I samarbete med: Simpukka rf, Tilvera, Landsforeningen for Ufrivillig barnløse

Nästa ansökningsomgång för Demos öppnas i augusti 2023. Ta gärna kontakt med våra rådgivare om ni har tankar och funderingar kring en ansökan.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas HÄR.