Delta i enkät om vårt bibliotek, vinn nordiska böcker!

Nordisk kulturkontakts biblioteks uppdrag är att öka kännedom om nordisk kultur och litteratur i Finland. Vi vill nu ta pulsen på kundernas uppfattning om vår samling, bibliotekets digitala program och möjliga framtida digitala satsningar.

Du svarar anonymt men kan, om du vill, uppge dina kontaktuppgifter på slutet för att delta i utlottningen av nyutkomna nordiska böcker!

Undersökningen är öppen till den 15 december.

Länk till undersökningen