Bokryggspoesi och julfönsterbygge – en praoelevs upplevelser

Tre böcker i en hög på ett bord. Bokryggarnas titlar bildar dikten "Jag tycker inte om vatten / Drippe drippe dropp / Hösten knackar på."

Hur känns det att som ung få nosa på arbetet i en nordisk kulturorganisation? Coronatiderna till trots har vi haft glädjen att ha Mai, 14 år, på prao hos oss här delar hon med sig av sina tankar efter två veckor av praktisk arbetslivsorientering.

Jag har varit på Nordisk kulturkontakts bibliotek för min prao. Jag hade inte riktigt någon idée om vad jag skulle få göra när jag började, kanske ställa undan böcker eller hjälpa vid disken.

Jag har fått göra en massa olika saker under den veckan jag kunde vara på biblioteket innan det stängdes. Jag satte upp julfönstret, lade ut bokrekommendationer och ställde också undan böcker.

Jag blev varm välkomnad av alla på NKK och jag fick åtminstone en liten känsla för vad alla höll på med. Allas uppgifter är mångsidiga och intressanta. Bibliotekspersonalen tar inte bara hand om böckerna och disken, men också vilka böcker som köps in och de evenemang som hålls i biblioteket.

Jag fick en väldigt mångsidig bild av NKK och de olika saker som alla håller på med. Jag fick vara med och sätta upp kameror och mikrofoner för ett webinarium, vilket inte var något jag trodde att jag skulle göra.

Jag tyckte om allt det jag gjorde, ingenting kändes tråkigt på något sätt, visst det fanns saker som jag tyckte var mera roliga än andra, till exempel att dekorera julfönstret, men det betyder inte att bokryggspoesin var tråkig, bara annorlunda och något som jag inte  hade gjort tidigare.

Jag har haft två fina veckor här och jag har fått se och göra en massa nya saker som jag annars inte skulle ha gjort. Jag har fått mera erfarenhet av att leda mitt eget arbetet självständigt, till skillnad från skolan där man för det mesta har något krav som ska uppfyllas. Jag har också lärt mig att vara lite mera säker på mitt eget arbete och att jag inte alltid behöver fråga om någon annans åsikt. Jag har också fått en känsla för hur grupparbete kan fungera på en arbetsplats, och jag tror att jag har fått en väldigt bra och positiv bild av det från NKK.

Jag skulle varmt rekommendera NKKs bibliotek som en prao-plats för alla som tycker om språk eller läsning. Det är bra om man är intresserad, lite mer självständig och håller ett öppet sinne för det man gör på biblioteket.

Mai
går i nionde klass i Mattlidens högstadium