Boka en rådgivare för personlig handledning

Höstens ansökningsrundor inom de nordiska och nordisk-baltiska stödordningarna är i full gång! I september intensifierar Nordisk kulturkontakt stödrådgivningen med möjligheten att boka en tid till personlig videohandledning med en stödrådgivare.

Tider finns tillgängliga i tidsintervallet 17–29.9, och den sökande kan antingen välja rådgivning om stödprogrammen generellt eller rådgivning om en särskild stödordning.

Stödrådgivningen sker primärt på skandinaviska eller engelska, enligt önskemål även på finska. Rådgivaren och den ansökande kommer sinsemellan överens om språket för sessionen.