Åtta barn- och ungdomsprojekt projekt beviljades stöd från Norden 0–30

Angutitsiaq E. Isbosethsen is standing in front of a tree wearing a white sweater.

Angutitsiaq E. Isbosethsen represents Greenland in the Norden 0-30 expert group.

Totalt åtta av 36 inkomna ansökningar beviljades stöd i årets första ansökningsrunda för stödprogrammet Norden 0–30. Ansökningarna hade stor geografisk spridning och täckte in projekt med såväl social, kulturell som politisk inriktning.

Den totala beviljade summan landade på 277 000 euro, med enskilda beviljade stöd på mellan 18 000 och 50 000 euro.

– Ansökningarna var generellt av god kvalitet. Till framtida stödansökande är det dock alltid bra att påminna om att man som ansökande ska vara väldigt tydlig när man beskriver projektets syfte, säger Angutitsiaq E. Isbosethsen, ordförande vid Norden 0–30-sakkunniggruppens möte.

– Om du är ung och har en passion för något är det en riktigt god idé att ansöka om stöd från Norden o–30. Det är ett väldigt bra sätt att komma igång ett projekt eller en organisation, säger Angutitsiaq E. Isbosethsen.

Några exempel på beviljade stöd

JM Norway: LOUD!

Projektet LOUD! kommer att arrangera ett utbyte av deltagare, kursledare och frivilliga vid bandläger i Norge, Island, Finland och Sverige för flickor, transpersoner och icke-binära unga. Projektets syfte är att bygga nätverk och kompetenser och att utveckla metoder och projektinnehåll genom utbyte av erfarenheter och idéer.

Forandringsfabrikken: Our rights – Our future 

“Our rights – our future” ger barn, unga och vuxna kunskap om barns rättigheter. Unga i åldrarna 12–21 kommer att skapa informationsmaterial och presentera detta genom sociala medier och utställningar. Projektets avtryck kommer att bidra till en framtid där barns rättigheter är vida kända och säkrade.

Green Habito: Discovering Nordic Food Culture

Projektet ökar unga personers kunskap om hållbara nordiska matsystem med målet att förbättra deras vanor och kunskaper om hållbara livsstilar i våra samhällen genom förändrade konsumtionsvanor, uppmuntrande av hälsosamma val och stärkande av unga människors påverkanskraft.

Ny runda av Norden 0–30 igång

En ny runda av Norden 0–30 har inletts med sista ansökningsdag den 26 April.

Om du har frågor gällande en kommande ansökan, vänligen kontakta stödrådgivare Sidsel Emilie Eskesen på adressen sidsel.eskesen@nordiskkulturkontakt.org eller boka ett onlinemöte.

Se alla beviljade stöd från årets första Norden 0–30-runda här