Arktiske røtter

Textiler i tundralandskap

I serien Arktiske røtter formidler vi gjennom samtaler, dokumentarer og kunstprosjekt, et innblikk i hvordan urfolk i Arktis ser egne tradisjoner, identitet og livsførsel, på tvers av landegrensene i nord. I en virkelighet preget av klimaendringer og ytre naturpåvirkning er usikkerheten rundt fremtiden stadig aktuell.

Den finske performance-gruppen Ruska Ensemble har lenge arbeidet for å skape en plattform der urfolk fra ulike regioner kan møtes, og gis sjansen til å fremføre tanker, uttrykk og historier på egne språk. Målet for gruppen har vært og styrke deres identitet, og å utvikle alternative måter å forholde seg til verden og fremtidens utfordringer. Den 24.mars vil aktuelle kunstnere fra den kommende forestillingen, Donna Quijote, diskutere prosessen og arbeidet med internasjonale kunstneriske samarbeidsprosjekter, i en utfordrende global situasjon. Forestillingen vil utgjøre siste kapittel i deres Arctic Triology.

Fra april presenterer vi tre aktuelle dokumentarprosjekter fra regionen. Dokumentarist-veteran Markku Lehmuskallio og hans sønn, Johannes Lehmuskallio, vil samtale med den samiske aktivisten Petra Laiti, om deres siste film Anerca. Filmen forteller om urfolks indre verdenssyn og «åndedrett» i den arktiske regionen.  «Det finns to slags åndedrett; den typen som opprettholder livet, og den typen som uttrykker eksistens. På Inuktitut-språket er ordet for ”å skape poesi” det samme som ordet for ”å puste”. Begge ordene er avledet fra Anerca. Filmen viser kulturene langs polarsirkelen, innen grensene av Finland, Sverige, Norge, Grønland, Kanada, Alaska og Russland – grenser som ikke ble tegnet av disse kulturene selv. (27.april and 29.april)

Til slutt vil vi diskutere to prosjekter som tar for seg selvstendighetsbevegelsen på Grønland, og kampen for selvråderett i de samiske områdene. Kampen om Grønland (11.mai) gir et unikt innblikk i Grønland i en brytningstid, hvor fire sterke grønlandske karakterer, handler og kjemper i en tid, hvor øyens fremtid er vigtigere enn noen sinne. Hva vil fremtiden bringe for Grønland? Bør Grønland bli selvstendig eller heller styrke sine bånd til Danmark? Filmen tar ikke stilling, men presenterer forskjellige holdninger, og viser et helt annet Grønland, enn det vi normalt hører om. I den forbindelse kommer vi også til å samarbeide med Nordens institutt på Grønland, som arrangerer skriveverksteder for unge, under rubrikken Who Are We.

Den 6.mai vil regissøren Kenneth Sorento (Kampen om Grønland) samtale og utveklse erfaringer med Suvi West som er aktuell med den mye omtalte Eatnameamet. Filmen, som slippes i løpet av våren, tar for seg samenes kamp for sin eksistens, og deres usikre fremtid, prisgitt av statlige beslutninger. Ifølge filmskaperne selv, er filmen en pamflett, og et rop om hjelp for en fremtid, fremført av sterke samiske stemmer, fra en av de siste urfolk i EU.

Alle samtalene streames på Nordisk kulturkontakts Facebookside, på Vimeo og på Youtube. Velkommen!
Henrik Marstrander
er programprodusent på Nordisk kulturkontakt