Ansökningsomgångar för 2024! 

Ansökningstiderna för de nordiska och nordisk-baltiska stödordningarna för kultur och samhällsliv har slagits fast för år 2024. Bekanta dig med respektive programs tidsfrister här eller ta del av hela listan nedan:   

 • Mobilitetsstöd: 02.01–31.01.2024 
 • Norden 0-30: 09.01– 09.02.2024 
 • Långvarigt nätverksstöd 19.01–19.02.2024 
 • Kortvarigt nätverksstöd 19.01– 26.02.2024 
 • Kultur- och konstprogrammet 05.02–05.03.2024 
 • Stöd till residenscentra 12.02–12.03.2024 
 • Mobilitetsstöd: 01.03–31.03.2024 
 • Volt 04.03–04.04.2024 
 • Demos kultur 12.03–12.04.2024 
 • Demos bildning 12.03–12.04.2024 
 • Norden 0-30: 26.03–26.04.2024 
 • Kultur- och konstprogrammet 12.08–12.09.2024 
 • Demos nätverk 13.08–13.09.2024 
 • Mobilitetsstöd: 20.08–31.01.2024 
 • Kortvarigt nätverksstöd 26.08–26.09.2024 
 • Norden 0-30: 09.09–09.10.2024 

Märk att ansökningarna sänds in via vår elektroniska portal och att alla tidsfrister går ut 15.59 finsk tid.

Läs mer om respektive stödprogram här