Kvinna vid strand med sjögräs i håret

Beviljade stöd

I sökfunktionen kan du filtrera resultat och se vilka projekt som beviljats stöd genom att välja stödform, år och projektkoordinerande land.

Kvinna vid strand med sjögräs i håret
Ansökningsrunda Projekttitel Stödmottagare Land Stöd
2022/01

Kirkkohallitus – DEMOS2201

Kirkkohallitus Finland 8900.00

The churches of Sweden, Norway and Finland want to deepen their cooperation in order to defend the sustainable Nordic model of society and to understand the threats it faces. For this reason, the churches want to consolidate the activities of their joint Nordic network, Nordic Church Alliance (NOCA) network. The NOCA includes employees and experts from Nordic Lutheran churches and has already cooperated with various partners such as the Nordic Safe Cities network.

2022/01

Översättarcengtrum – DEMOS2201

Översättarcengtrum Sweden 7000.00

”Arktiska samband” vill knyta samman litteratur skrivna på minoritetsspråk i den arktiska regionen genom att föra samman författare och översättare och genom att utforska svårigheter och möjligheter för litteraturen att nå ut också bortom kolonialspråkens sfär.

2022/01

Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og fruktbarhet – DEMOS2201

Ønskebarn - Norsk forening for fertilitet og fruktbarhet Norway 10200.00

Stadig flere par i norden sliter med å bli gravide og stifte familie. 1 av 6 par regnes som ufrivillig barnløse. De nordiske landene har alle sine intreresseorganisasjoner som jobber for denne gruppen, men vi møtes aldri. Med dette prosjektet ønsker vi å skape en møteplass, slik at vi kan utveksle erfaringer og ideer på hvordan vi kan styrke arbeidet for ufrivillig barnløse kvinner og menn. Målet er at dette blir begynnelsen på et bredere samarbeid mellom disse organisasjonene.

2022/01

Samerådet/Sámiráđđi – DEMOS2201

Samerådet/Sámiráđđi Norway 20000.00

KulturSápmi arrangeres i Anár 20-22. September 2023 og er en årlig bransjefaglig konferanse for det samiske kunst- og kulturfeltet. KulturSápmi er den eneste bransjefaglige møteplassen som samler hele feltet på tvers av geografi og sjanger, og målsetningen er å styrke de samiske kulturnæringenes nettverk over grensene og inspirere til mer samarbeid, produksjon og mobilitet i kultur-Sápmi.

2022/01

Föreningarna Nordens Förbund /Nordjobb – DEMOS2201

Föreningarna Nordens Förbund /Nordjobb Denmark 20000.00

Projektet adresserer en af de største udfordringer nordisk foreningsarbejde står over for i de kommende år – unges ændrede adfærd ift. deltagelse i foreningsliv. Foreningen Norden har i over 100 år været en central aktør i det nordiske civilsamfund, men oplever som andre organisationer faldende medlemsopbakning og en stadig større alderskløft blandt medlemmerne. Projektpartnerne deler oplevelser og finder frem til tiltag der forholder sig til unges nye adfærd og sikrer en aktiv ungeinddragelse.

2022/01

Foreningen for byggfellesskap – DEMOS2201

Foreningen for byggfellesskap Norway 20000.00

Foreningen for byggfellesskap søker på vegne av KOBB. KOBB – Nordisk nettverk for bygg- og bofellesskap består av foreninger som er partnere fra fem nordiske land som arbeider for et mer mangfoldig og demokratiserende boligtilbud, og særlig for å fremme flere bygg- og bofellesskaper.

Vi søker midler til å møtes og planlegge arbeidet med det nye nordiske nettverket, både felles aktiviteter for kjernegruppen og et seminar som er åpent for et større publikum i 2024.

2022/01

Baltic Circle ry – DEMOS2201

Baltic Circle ry Finland 20000.00

B2B – From the Baltic to the Barents Sea: Communities, Ecologies and the “green” transition aims to create a Nordic network that collaborates in arranging workshops, events, performances and a symposium intersecting through the Baltic Circle Festival (FI), the Barents Spektakel Festival (NO), BAC Baltic Art Center (SE) and CAA – Contemporary Art Archipelago (FI). Strengthening the network and planning collaboration starts in 2023 and the network aims for a long-lasting partnership.

Stödmottagarna berättar

Närbild på Francesca Vincentie i en mörk konsertlokal

Francesca Vincentie, Nordic Remix (musik)

”Under en vecka utmanade vi varandras perspektiv och delade med oss av våra språk, traditioner och vår inspiration för att skapa ett unikt, gemensamt sound.” Läs mer

Tre män står på golvet, tre kvinnor står på deras huvuden.

Erik Glas, Kaaos Kaamos (nycirkus)

”Det är inte intressant att se en person göra tre volter på raken och landa oberörd. Vi vill jobba med det mänskliga i människorna som gör det här. Det är ofta tungt och kan vara jätteläskigt – och vi låter det vara det.” Läs mer

Josef Ka, I AM EDITH SÖDERGRAN (multidimensionellt konstprojekt)

”Jag känner mig verkligen hedrad över att ha fått detta erkännande samt fått chansen att resa på ett sätt som alla konstnärer förtjänar.” Läs mer (engelsk intervju)