Norden 0–30-stöd till film och digital aktivism

Stödprogrammet Norden 0–30 har fattat beslut om stöd för årets andra omgång.

Totalt inkom 21 ansökningar som ansökt om 451 791€.
Expertgruppen för Norden 0–30 beslutade om att bevilja 8 projekt, för totalt 183 464€.

Ansökningarna har visat på en stor variation sett till innehåll. Bland annat inkom ansökningar för filmfestivaler för unga filmskapare, och digital aktivism för barn och unga.

Årets sista omgång öppnar den 3 september och stänger den 2 oktober.