Workshop: Djur som ingen sett utom vi (åk 1-4)

Genom att stiga in i Ulf Starks och Linda Bondestams fantastiska, fiktiva värld undersöker vi mångfald, utanförskap och gemenskap.

Syftet är att skapa ett flerstämmigt lärande där vi genom konst, fiktion och fantasins betydelse för identitetsskapande undersöker och upptäcker både det som är bekant, främmande och det som ännu inte är.

Max 20 elever/grupp. Tid: 30 min

Anmälan via denna länk