Workshops: Djur som ingen sett utom vi (åk 5-6)

Kom och delta i en skaparstund kring Ulf Starks och Linda Bondestams bok om hittills okända djurarter.
Deltagarna får utforska sin egen fantasi, sina känslor och egenskaper och forma dem till nya, helt egna varelser i ord och bild.

Max 20 elever/grupp. Tid: 1h

Anmälan via denna länk