Sagostunder för daghem

Fullbokat

För daghem, 3-5-åringar.

Genom drama och musik får vi uppleva boken och utställningen Djur som ingen sett utom vi.

Max 15 barn/grupp. Tid: 45 min

Fullbokat