Pedagogiskt material för bilderbokssatsningar

Konstverk med en glad dansande ren på rosaröd bakgrund, omgiven av vita blommor.

Här kan du ladda ner pedagogiskt material för våra bilderbokssatsningar:

I grevens tid

Pedagogiskt material för I grevens tid (.pdf)

Djur som ingen sett utom vi

Djur som ingen sett utom vi – pedagogiskt material för skolor (pdf)

Djur som ingen sett utom vi – pedagogiskt material för daghem och förskolor (pdf)

Alla räknas

Alla räknas – pedagogiskt material och följetext (pdf)