Ordkonstverkstad med den nordiska bokslukaren

Bokbananen seglar på ett bananskepp med en bok som segel.

Illustration: Cato Thau-Jensen

Har du mött en bokslukare någon gång?

Kom och bekanta dig med nordiska bildkonstnärers bokslukare och locka fram din egen kreativitet genom inspirerade skrivuppdrag.

I april ordnar vi ordkonstverkstäder i samarbete med Sydkustens ordkonstskola. Verkstäderna baserar sig på Den nordiska bokslukaren-utställningen som öppnar 17.3.2022.

Verkstäderna à 60 min ordnas på vårt bibliotek.

Workshoppen är för elever i Åk 4–6

Anmälan till Mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org

Den nordiska bokslukaren-workshopstider:

Fre 25.3 kl. 9.30-10.30 och kl. 12-13

To 31.3 kl. 9.30-10.30 och kl. 12-13

Fre 8.4 kl. 9.30-10.30 och kl. 11-12

Ons 13.4 kl. 9.30-10.30 och kl. 11-12

28.4 till. Kl. 9.30-10.30 och kl. 12-13

Du kan läsa mera om den nordiska bokslukaren på bokslukaren.org