Bokbio för högstadier på biblioteket

Bioprojektor.

Foto: Jeremy Yap

I Bokbio bekantar eleverna sig med nordiska filmer och litteratur, och jobbar kring olika teman med hjälp av ett pedagogiskt material. Projektet innefattar Bokbio-träff på biblioteket och fördjupat arbete i skolan. Bokbio passar bra in i undervisningshelheter där t.ex. modersmål, bildkonst och historia ingår.

Konceptet är producerat av Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Det verkställs i samarbete med Nordisk kulturkontakt, som fungerar som projektets expert inom nordisk litteratur.

Anmälan till mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org