Norden runt för fyror

Klassen besöker biblioteket i Kajsaniemi där vi bekantar oss med Norden, dess språk, litteratur och kultur med hjälp av bild, text och musikinslag. Besöket avslutas med ett kombinationsspel där eleverna får testa sina Norden-kunskaper.

Längd: 60 min.
Språk: svenska eller finska

Norden runt för fyror lämpar sig t.ex. som en del av Norden-studierna på skolan.

Anmälan till Mikaela.Wickstrom@nordiskkulturkontakt.org