Interaktiva högläsningsstunder

Bild ur boken "Vi är Lajon" av Jens Mattsson med illustrationen av Jenny Lucander. Två pojkar smyger omkring på en fantasisavann.

Bild ur boken "Vi är Lajon" av Jens Mattsson med illustrationen av Jenny Lucander.

10.9 Vi är lajon!

Idag läser och pratar vi om bilderboken Vi är lajon! skriven av Jens Mattsson och illustrerad av Jenny Lucander. Vi är lajon! är en vacker bok om syskonkärlek, sorg och om lekens kraft. Boken är nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020. För förskolan.

 

24.9 kl. 9.30 Ud af det blå

Ud af det blå av Rebecka Bach-Lauritsen & Anna Margrethe Kjærgaard är nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020. Vi läser och diskuterar boken tillsammans och avslutar stunden med kreativ verksamhet kring bokens tema och illustrationer. För förskolan.

 

12.11 kl. 9.30 Alla räknas

Idag läser vi Alla räknas av Kristin Roskifte. I denna bilderbok, som vann Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2019, har alla en viktig plats och en historia att berätta. Årets högläsningsbok under nordiska litteraturveckan. Åk 1-2.

 

10.12 Julig sagostund

Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat (”Den vackraste julgranen i världen”, inte översatt till svenska) av Juaaka Lyberth & Maja-Lisa Kehlet är den grönländska nomineringen till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris i år. Vi bekantar oss med boken och illustrationerna. Därtill läser vi en julsaga på svenska. För 3-4-åringar

 

Anmälan från och med 12.8 via denna länk

Mera information: mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org