I grevens tid – workshops

© Mauri Kunnas 2019

© Mauri Kunnas 2019

Utställningen I grevens tid baserar sig på Mauri Kunnas bilderbok Hundarnas historiebok – Finland, en del av Sverige. Utställningen är öppen 1.2–30.3 och under den tiden ordnar vi workshops på temat för förskolegrupper och skolgrupper i åk 5–9. Anmälningar till: mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org