Högläsning och samtal kring ”Fågeln i mig flyger vart den vill”

24.9 kl. 9.15

Högläsning ur Sara Lundbergs Augustpris-belönade bok Fågeln i mig flyger vart den vill, och diskussion kring bokens teman. För åk 3-4.

Anmälan via denna länk