BitFörBit mot Norden – ungdomscaféer

Four girls sitting at a round table reading, in the background all the Nordic flags.

Vad?

Ett ungdomscafé för finskspråkiga elever i årskurs 6-9 som läser svenska och svenskspråkiga elever i årskurs 8. Besök oss till exempel som en del av språk- eller musikundervisningen.

Hur?

Klassen besöker oss på Kajsaniemigatan och innehållet består av diskussioner, uppgifter och tävlingar tillsammans med våra nordiska cafévärdar. Ett besök tar 90 minuter och ordnas under skoltid. Ni kan välja ett av våra tre teman:

1) Litteratur (Endast för finskspråkiga elever)
2) Musik
3) Film&TV.

Varför?

Målet med caféerna är att väcka intresse för de nordiska grannländerna, deras kultur och språk. Kunskaper i svenska och de skandinaviska språken är en nyckel till kommunikation med majoriteten av Nordens 27 miljoner invånare.

BitFörBit mot Norden ungdomscaféerna är gratis för klassen, men antalet platser är begränsat.

Anmälan för våren 2023 öppen från och med 9.1.

mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org