Det nordiska biblioteket öppnar igen i augusti

20170817 Helsinki, Finland. Pohjoismaisen kulttuuripisteen kirjasto. Thursday 17. August 2017. / © SEPPO SAMULI Photo ID#: 201708178684

Nordisk kulturkontakts specialbibliotek och evenemangsverksamhet öppnar igen för kunder och publik tisdagen den 11 augusti.

– På grund av covid-19-situationen väljer vi att öppna biblioteket för kunder först i augusti, efter det sedvanliga sommaruppehållet från midsommar till slutet av juli, säger Ola Kellgren, direktör på Nordisk kulturkontakt.

– Kundtillströmningen i juni är vanligen modest också under normala år, och i år skulle ännu färre kunder vara att vänta då alla grupp- och studiebesök är inställda. Vi agerar naturligtvis enligt den rådande situationen, men i augusti kommer våra publika utrymmen att vara anpassade till de senaste rekommendationerna för att våra kunder tryggt ska kunna komma hit igen, säger Kellgren.

Alla boklån har automatiskt förnyats så att förfallodagen infaller tidigast den 12 augusti. Exakta förfallodatum kan ses genom inloggning i webbiblioteket.

Programutbud digitalt

För att kompensera vårens inställda kulturevenemang har Nordisk kulturkontakt producerat en rad direktsända författarsamtal, artist talks och webinarier som finns tillgängliga som videoklipp på Nordisk kulturkontakts Facebooksida. Författarsamtalen hittas även i Nordisk kulturkontakts blogg.

– En positiv glimt i situationen har varit att vi genom de digitalt förmedlade samtalen har nått ut till nya målgrupper i både Finland och Norden. Det digitala programmet kommer att utgöra ett eget spår även i höstens evenemangsplanering, lovar Annika Bergvik-Forsander, seniorrådgivare inom evenemangsplaneringen.