14 residenscentra beviljades residensstöd

Årets residensstöd till nordiska och baltiska residenscentra utdelades den 31 mars 2020. Nordisk kulturkontakt mottog 64 ansökningar varav 14 residensprojekt beviljades understöd. Det totala utdelade beloppet var 388 656 €. Sakkunniggruppen betonade även i år betydelsen av en bred spridning av konstformer och regioner samt stipendier och arvoden till residenskonstnärerna.

Bland årets stödmottagare fanns två grönländska residenscentra. The Arctic Culture Lab Greenland erbjuder två månader långa residensperioder med syftet att hitta narrativ kring Arktis och Grönland som utgör alternativ till den bild som förmedlas av de flesta medier. Förutom den konstnärliga processen betonas medvetenhet om befintlig urbefolkningsforskning, ömsesidighet, nyfikenhet och samverkan med lokala aktörer. Nuuk konstmuseum fick understöd för att stärka de grönländska konstnärernas kontakter med andra konstnärer inom det nordiska och baltiska området samt för att erbjuda en möjlighet att bekanta sig med den grönländska kulturen på en djupare plan.

Suomen Sarjakuvaseura beviljades understöd för sitt CUNE-residensprogram som är avsett för seriekonstnärerna i Norden och i Baltikum. Möjligheten att erbjuda residens och därigenom nätverk är väldigt viktigt för en marginaliserad konstform.

Se alla beviljade residensprojekt 2020 här.

Stöd till residenscentra är en den av det Nordisk-Baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna. Stöd kan beviljas till konstnärsresidens som erbjuder arbetsmöjligheter och uppehåll för professionella konst- och kulturaktörer som är bosatta i något nordiskt eller baltiskt land. Läs mer här.